Georgeta Stoleriu

Georgeta StoleriuPersonalitate artistică pregnantă şi complexă, soprana Georgeta Stoleriu ne apare astăzi în dubla ipostază: de artist muzician interpret şi de pedagog.

A susţinut concerte şi recitaluri în ţară, în multe dintre ţările europene şi pe continentul nord-american. Apariţiile publice ale domniei sale sunt marcate de sensibilitatea omului de cultură, de profesionalismul înaltei responsabilităţi, aspecte care i-au caracterizat întreaga existenţă artistică şi umană. La aceasta se adaugă miile de minute de înregistrări intrate în fonoteca Radiodifuziunii bucureştene, sutele de piese din creaţia universală sau românească prezentate în primă audiţie absolută, multe dintre acestea alături de colegii din “Studioul de muzică veche”, multe fiindu-i dedicate în mod cu totul special. Repertoriul domniei sale impresionează prin diversitate stilistică, prin diversitatea genurilor abordate, de la literatura vocal-simfonică la miniaturile ce aparţin literaturii Evului Mediu, Renaşterii europene, Barocului, literaturii clasice, romantice şi, nu în ultimul rând ale secolului XX, cele contemporane. Totul este tălmăcit cu o cunoaştere stilistică unanim recunoscută şi apreciată.

De peste trei decenii, Georgeta Stoleriu cântă cu aceeaşi limpezime a glasului şi a gândului, cu o siguranţă ce trădează un echilibru şi o linişte interioară aparte. Dispune de un timbru luminos, de o tehnică performantă inteligent condusă, de o cultură elevată, de o dăruire necondiţionată pentru arta sa, pentru muzică, refuzând compromisul, preţuind şi promovând valoarea. Cântul său are atributul simplităţii, al firescului, transmite o stare “de bine”, defineşte un climat în baza căruia se stabileşte comunicarea cu cei care o ascultă.

Se poate constata astăzi existenţa unei veritabile şcoli de canto ce îi poartă numele, şcoală ale cărei rădăcini pornesc din arta Yolandei Mărculescu, mentor drag şi apropiat care a condus paşii formării profesionale şi umane. Nu întâplător, onorând memoria maestrei, dovedind o generozitate cu totul aparte, Georgeta Stoleriu acordă “Bursa Yolanda Mărculescu”, din fonduri personale, anual, începând cu anul 1995.

Cea mai bună confirmare a rezultatelor artistice, dar şi a comuniunii care se păstrează peste timp este chiar extraordinara “producţie de clasă”, singulară în felul ei, concert care a avut loc cu un an în urmă cu prilejul fericitei aniversări a artistei. A fost o reîntâlnire, peste ani, pe aceeaşi scenă, a profesoarei cu o parte din studenţii domniei sale, cei care astăzi au devenit, la rândul lor, solişti de însemnată anvergură internaţională. Câţi dintre marii artişti ai timpului nostru pot cânta alături de 18 foşti studenţi care, la rândul lor, s-au afirmat în contextul vieţii muzicale naţionale şi internaţionale?

Premii şi distincţii, naţionale şi internaţionale, responsabilităţi profesionale dintre cele mai însemnate, asumate în ţară şi peste hotare, împlinesc astăzi profilul personalităţii acestui muzician de autentică statură profesională care este omul de cultură, de artă, Georgeta Stoleriu.